Plan zagospodarowania przestrzennego

Plan zagospodarowania przestrzennego

Plan zagospodarowania przestrzennego Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie nakłada na gminę obowiązku sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego dla całej gminy. Plany miejscowe są tworzone na...