Wycena mieszkania i SKUTECZNA POMOC W SPRZEDAŻY

Krystian Sum – Rzeczoznawca majątkowy

Jakie znaczenie ma wycena nieruchomości?

Wycena nieruchomości sporządzona przez rzeczoznawcę, ma pozwolić na ocenę w banku, czy w przypadku niewywiązania się kredytobiorcy ze spłaty kredytu hipotecznego, zabezpieczenie w postaci hipoteki na nieruchomości będzie wystraczające do pokrycia zobowiązania z kredytu. W sytuacji, w której kredytobiorca nie spłaca kredytu, bank dzięki hipotece (bank to tzw. wierzyciel hipoteczny) wpisanej do działu IV księgi wieczystej, może w ostateczności doprowadzić do egzekucji z nieruchomości tj. jej sprzedaży i pokrycia wszelkich zobowiązań dłużnika wobec banku z uzyskanej ceny sprzedaży. Wycena nieruchomości pozwala na określenie stopnia ryzyka, jakie bank podejmuje udzielając kredytu. Tym samym szczególnie istotna dla banku jest nieruchomość, na której bank się zabezpiecza, a w szczególności jej wartość rynkowa. Bank po otrzymaniu operatu szacunkowego, dodatkowo we własnym zakresie weryfikuje wartość wskazaną w operacie, i zdarza się, że kieruje do rzeczoznawcy dodatkowe pytania, na które rzeczoznawca odpowiada w postaci tzw. aneksu do operatu szacunkowego. Dla przykładu: kupujemy zgodnie z umową przedwstępną nieruchomość za 400 tys. zł. W operacie rzeczoznawca wskazuje wartość nieruchomości na nieco mniej np. 380 tys. Większość banków w takiej sytuacji kieruje się zasadą, że wskaźnik LTV (np. 80%), liczy zawsze od niższej wartości nieruchomości, czyli w tym przypadku od 380 tys. zł., co dałoby 80%x 380 tys. = 304 tys. zł. W sytuacji odwrotnej, gdy wartość z operatu będzie wyższa niż w umowie (np. 420 tys. zł), wskaźnik LTV będzie liczony od kwoty niższej, czyli z umowy 80%x 400 tys. = 320 tys. zł

  Dlaczego warto ze mną współpracować

  • terminowe opracowania
  • znajomość procedur i wymogów banków oraz instytucji
  • skuteczna pomoc w sprzedaży mieszkania
  • wieloletnie doświadczenie
  • wypracowane relacje z doradcami kredytowymi/notariuszami
  • bezpośredni kontakt
  • rzeczowa i konkretna obsługa
  • znajomość rynku sprzedaży-kupna nieruchomości

  BEZPŁATNA KONSULTACJA PRZED ZLECENIEM

  Przy zakupie nieruchomości na kredyt, każdy bank finansujący wymaga, aby została sporządzona wycena nieruchomości, która ma być przedmiotem zabezpieczenia wierzytelności. Osobą uprawnioną przez Ustawodawcę do sporządzenia wyceny nieruchomości w formie tzw. operatu szacunkowego jest rzeczoznawca majątkowy posiadający uprawnienia nadane przez właściwego ministra. Dokumentem, w którym określona jest wartość nieruchomości to tzw. operat szacunkowy. W tym artykule opiszę, jak wygląda współpraca z rzeczoznawcą majątkowym, jakie dokumenty są niezbędne do sporządzenia wyceny, a także jakie są wytyczne niektórych banków.

  Kto może sporządzić wycenę Twojej nieruchomości?

  Każda nieruchomość, którą chcesz kupić na kredyt (bez względu na to czy jest mieszkanie, dom istniejący, działka, na której dopiero wybudujesz wymarzony dom, siedlisko czy też inna nieruchomość), musi zostać przed przyznaniem kredytu wyceniona, tzn. uprawniony rzeczoznawca majątkowy sporządza dla takiej nieruchomości tzw. operat szacunkowy, w którym określa wartość rynkową nieruchomości. Rzeczoznawca majątkowy to osoba z nadanymi uprawnieniami (każdy rzeczoznawca ma swój indywidualny numer uprawnień zawodowych) do szacowania wartości ruchomości przez odpowiedniego ministra (aktualnie Ministra Inwestycji i Rozwoju). W intrenecie bez problemu możemy znaleźć Centralny Rejestr Rzeczoznawców Majątkowych, gdzie wpisani są wszyscy rzeczoznawcy majątkowi z Polski. Niemniej nie każdy z nich może sporządzić wycenę, która zostanie zaakceptowana przez bank. Aktualnie dodatkowym wymogiem dla rzeczoznawcy jest ukończenie odpowiedniego kursu „bankowego”, przygotowującego do wyceny nieruchomości, które mają być zabezpieczeniem wierzytelności banku (takie kursy organizuje m.in. Związek Banków Polskich).

  Dodatkowo niektóre banki mają swoją listę „preferowanych” rzeczoznawców i tylko oni sporządzają wyceny do danego banku. Dlatego zawsze warto upewnić się, czy możesz dostarczyć wycenę sporządzoną przez zewnętrznego, wybranego przez siebie rzeczoznawcę. Taka wycena, sporządzona przez niezależnego rzeczoznawcę, może zostać wykorzystana przy składaniu wniosków do kilku banków w formie kserokopii – płacisz raz za operat. Wyceny wykonywane wewnętrznie przez dany bank, są możliwe do wykorzystania zazwyczaj wyłącznie w tym banku, co ogranicza możliwość jej złożenia w innym banku.

  W czym mogę pomóc?

  Skontaktuj się ze mną w celu nawiązania współpracy. Chętnie spotkam się lub porozmawiam telefonicznie w Twojej sprawie. Zapraszam do kontaktu telefonicznego lub e-mail.

  Cenimy państwa prywatność
  Ustawienia ciastek
  Do poprawnego działania naszej strony niezbędne są niektóre pliki cookies. Zachęcamy również do wyrażenia zgody na użycie plików cookie narzędzi analitycznych. Dzięki nim możemy nieustannie ulepszać stronę. Więcej informacji znajdą państwo w Polityce Prywatności. Polityka prywatności.
  Dostosuj Tylko wymagane Akceptuj wszystkie
  Ustawienia ciastek
  Dostosuj ustawienia
  „Niezbędne” pliki cookie są wymagane dla działania strony. Zgoda na pozostałe kategorie, pomoże nam ulepszać działanie serwisu. Firmy trzecie, np.: Google, również zapisują pliki cookie. Więcej informacji: użycie danych oraz prywatność. Pliki cookie Google dla zalogowanych użytkowników.
  Niezbędne pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania witryny.
  Używamy plików cookie Google Analytics. Te pliki cookie będą przechowywane w przeglądarce tylko za państwa uprzednią zgodą.
  Reklamowe pliki cookies służą m.in. do analizowania efektywności działań reklamowych i śledzenia konwersji.
  Umożliwia wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami

  Brak plików cookies.

  Umożliwia wyświetlanie reklam spersonalizowanych

  Brak plików cookies.

  Zapisz ustawienia Akceptuj wszystkie
  Ustawienia ciastek