Wycena nieruchomości

Krystian Sum – Rzeczoznawca majątkowy

Wykonuję wyceny i opinie 

 • mieszkań (mieszkań w budowie od dewelopera)
 • domów (domu w budowie)
 • lokali użytkowych handlowych/biurowych/magazynowych
 • działek niezabudowanych budowlanych
 • działek niezabudowanych siedliskowych/rolnych/leśnych
 • działek przeznaczonych pod drogi
 • działek inwestycyjnych pod zabudowę mieszkaniową/komercyjną
 • budynków wielorodzinnych/kamienic/biurowców
 • budynków komercyjnych hoteli/pensjonatów/zabytków

BEZPŁATNA KONSULTACJA PRZED ZLECENIEM

Dokumenty niezbędne do sporządzenia wyceny nieruchomości

Przed przystąpieniem do wyceny nieruchomości niezbędne jest dostarczenie odpowiednich dokumentów, które pozwolą jednoznacznie opisać daną nieruchomość, zbadać jej stan prawny oraz wskazać wszelkie inne istotne okoliczności dotyczące danej nieruchomości. Poniżej na podstawie lat doświadczeń przy sporządzaniu operatów szacunkowych, wskazujemy niezbędne dokumenty do wyceny, dla czterech rodzajów nieruchomości stanowiących najczęściej wycenianych.

  Mieszkanie z rynku wtórego:

  • numer KW (księga wieczysta), a jeżeli do mieszkania przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo i nie została założona KW stosowne zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej,
  • projekt umowy przedwstępnej ze sprzedającym albo sama już podpisana umowa w formie cywilnoprawnej lub w formie AN (aktu notarialnego),
  • rzut mieszkania potwierdzający powierzchnię użytkową – opcjonalnie.

  Mieszkanie z rynku pierwotnego (od dewelopera):

  • projekt umowy przedwstępnej z deweloperem albo sama już podpisana umowa wraz z załącznikami (prospekt informacyjny osiedla, niezbędne pozwolenia na budowę, wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków itp.),
  • rzut mieszkania potwierdzający powierzchnię użytkową – opcjonalnie.

  Działka niezabudowana (nieruchomość gruntowa niezabudowana):

  • numer KW (księga wieczysta),
  • wypis/wyrys z ewidencji gruntów i budynków,
  • wypis/wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/studium – opcjonalnie.

  Dom (nieruchomość gruntowa zabudowana):

  • numer KW (księga wieczysta),
  • wypis/wyrys z ewidencji gruntów i budynków,
  • wypis/wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/studium – opcjonalnie,
  • dokumentacja budynku: projekt, pozwolenia na budowę/użytkowania itp.

  Powyższe listy nie stanowią zamkniętego wykazu i w nietypowych sytuacjach niezbędna jest dodatkowa dokumentacja. Oczywiście zdarzają się sytuacje, w których zależy nam na czasie wyceny, a nie mamy kompletu dokumentów. Wtedy dobrze jest być w stałym kontakcie z rzeczoznawcą majątkowym, który w wybranych sytuacjach może w Twoim imieniu pozyskać brakujące dokumenty z odpowiednich urzędów czy starostw, wykorzystując swoje uprawnienia zawodowe. Rzeczoznawcy z racji swojej codziennej pracy doskonale orientują się w formalnościach, które trzeba spełnić przy składaniu odpowiednich wniosków do urzędów, a niekiedy ich wnioski są rozpatrywane poza kolejnością, co przyśpiesza sporządzenie wyceny (czasem nawet o kilka dni). Obecnie coraz częściej istnieje możliwość pozyskania dokumentacji poprzez systemy online, co także pozwala na sprawne wykonywanie operatów.

  W czym mogę pomóc?

  Skontaktuj się ze mną w celu nawiązania współpracy. Chętnie spotkam się lub porozmawiam telefonicznie w Twojej sprawie. Zapraszam do kontaktu telefonicznego lub e-mail.