Operat szacunkowy

Krystian Sum – Rzeczoznawca majątkowy

Operat szacunkowy jest dokumentem określającym wartość wycenianej nieruchomości. Zawiera w sobie wszelkie istotne informacje dotyczące nieruchomości.

Z jakich danych korzysta rzeczoznawca majątkowy?

Rzeczoznawca majątkowy sporządzając operat szacunkowy dokonuje oględzin na miejscu, opisuje dokładnie wycenianą nieruchomość tj. stan prawny, lokalizację, otoczenie, sąsiedztwo, dostęp do drogi publicznej, mediów, instytucji publicznych itd. Poza wyjątkami dotyczącymi specyficznych nieruchomości, wyceny mieszkań, domów, działek są sporządzane w tzw. podejściu porównawczym. Podejście porównawcze polega na określeniu wartości danej nieruchomości na postawie cen innych nieruchomości podobnych z lokalnego rynku. Ceny innych nieruchomości rzeczoznawcza odpłatnie pozyskuje z RCiWN (Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości) prowadzonego przez każde Starostwo dla danego powiatu (dane pochodzą z informacji zawartych w aktach notarialnych kupna/sprzedaży). Na podstawie tych danych oraz oceny atrakcyjności wycenianej nieruchomością na tle innych, rzeczoznawca wskazuje w operacie wartość rynkową wycenianej nieruchomości.

Operat szacunkowy można wykorzystać 

  • do banku w celu zabezpieczenie kredytu
  • do celów sprzedaży przy ustalaniu ceny ofertowej
  • do zakupu przy negocjacjach ze sprzedającym
  • do podziału majątku/zniesienia współwłasności
  • do ustalenia odszkodowania na wywłaszczone nieruchomości np. pod drogi
  • do instytucji publicznych i skarbowo-podatkowych np. naliczenia podatku
  • do ustalenia renty planistycznej i opłaty adicenckiej
  • do negocjacji z wierzycielami/wspólnikami
  • do celów informacyjnych

BEZPŁATNA KONSULTACJA PRZED ZLECENIEM

W czym mogę pomóc?

Skontaktuj się ze mną w celu nawiązania współpracy. Chętnie spotkam się lub porozmawiam telefonicznie w Twojej sprawie. Zapraszam do kontaktu telefonicznego lub e-mail.