Pokaż listę

Wycena dla komornika

Wycena nieruchomości dla komornika

W przypadku egzekucji z nieruchomości niezbędne jest sporządzenie opisu i oszacowania nieruchomości, które regulują art. 942-951 k.p.c. Oszacowania wartości nieruchomości dokonuje powołany przez komornika uprawniony biegły z zakresu szacowania nieruchomości (art. 948 § 1 k.p.c.). Należy dodać, że tylko licencjonowany rzeczoznawca majątkowy może być biegłym sądowym z zakresu wyceny nieruchomości. Powołany biegły wykonuje na zlecenie komornika opinię (operat szacunkowy) wskazującą wartość nieruchomości dłużnika dla potrzeb przeprowadzenia egzekucji. Koszt wykonanej opinii biegłego zależy od rodzaju nieruchomości i nakładu pracy, niemniej należy liczyć się z kosztem od ok. 1000 zł w górę.

Wytyczne do opisu i oszacowania

Zgodnie z art. 947 § 2 k.p.c. szczegółowy sposób przeprowadzenia opisu i oszacowania powinien wskazać Minister Sprawiedliwości w drodze rozporządzenia w celu zapewnienia prawidłowej wyceny nieruchomości.

W dniu 17 sierpnia 2016 r. opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia opisu i oszacowania nieruchomości. Akt prawny określa niezbędne czynności oraz wskazuje jaki opis nieruchomości powinien zostać sporządzony przy wycenie nieruchomości w toku egzekucji.

Rozporządzenie wskazuje:

1. W celu sporządzenia opisu nieruchomości komornik przeprowadza oględziny nieruchomości.

2. Opis nieruchomości w sposób przejrzysty określa nieruchomość, jej rodzaj i stan przez wymienienie wszystkich ustalonych danych, w tym informacji o wpisie nieruchomości do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków oraz o przeznaczeniu terenu zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego.

3. W opisie nieruchomości wskazuje się też sposób dostępu nieruchomości gruntowej do drogi publicznej oraz dostępność urządzeń infrastruktury technicznej.

4. Jeżeli na nieruchomości znajdują się budynki lub inne urządzenia, w opisie nieruchomości podaje się, w miarę możliwości, rok ich budowy, stan, rodzaj konstrukcji i materiału budowlanego, liczbę kondygnacji, wyposażenie w instalacje i urządzenia, sposób i jakość ich wykonania i sposób użytkowania.

5. W opisie nieruchomości podaje się źródło informacji o stwierdzonych prawach i obciążeniach.

6. Opis nieruchomości rolnych w sposób przejrzysty wskazuje w szczególności obszar, jakość i klasę gruntów ornych, łąk, pastwisk, lasów, ogrodów z wyodrębnieniem obszaru sadów, torfowisk, terenów z pokładami żwiru, gipsu i gliny, kamieniołomów, jeżeli istnienie tych pokładów zostało udokumentowane, oraz wód, a ponadto rodzaj i obszar zasiewów i upraw.

7. Jeżeli zajęte nieruchomości stanowią całość gospodarczą, w opisie podaje się informacje o okolicznościach uzasadniających takie zakwalifikowanie nieruchomości.

8. Jeżeli dane zawarte w księdze wieczystej lub ewidencji gruntów i budynków dotyczące obszaru lub sposobu użytkowania nieruchomości nie odpowiadają stanowi rzeczywistemu, w opisie nieruchomości podaje się stan rzeczywisty z zaznaczeniem, na czym polega jego niezgodność z danymi ujawnionymi w księdze wieczystej lub w ewidencji gruntów i budynków. O stwierdzonej niezgodności komornik niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków.

9. Jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy z tytułu dokonywanej w trybie egzekucji dostawy towarów będących własnością dłużnika lub posiadanych przez niego z naruszeniem obowiązujących przepisów, komornik w protokole oszacowania podaje wartość nieruchomości bez kwoty podatku od towarów i usług oraz wartość nieruchomości zawierającą kwotę tego podatku.

Termin sporządzenia wyceny

Biegły sporządza operat szacunkowy w terminie wskazanym przez komornika, jednak komornik może ten termin wydłużyć z „ważnej przyczyny”.

Podsumowując wycena nieruchomości w toku postępowania egzekucyjnego ma zasadnicze znaczenie i stanowi podstawę do określenia ceny wywoławczej w licytacji. Dla nieruchomości mogą zostać wyznaczone dwie licytacje, gdzie w przypadku pierwszej licytacji cena wywoławcza wynosi 3/4, a w przypadku drugiej licytacji 2/3 sumy oszacowania.

Krystian Sum – rzeczoznawca majątkowy

Tel. 503-802-203

Pokaż listę
Facebook LinkedIn
Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku!
Przed skorzystaniem z serwisu, który dla Ciebie przygotowaliśmy, czujemy się w obowiązku aby poinformować cię o kilku kwestiach technicznych.
W celu zapewnienia najlepszego doświadczenia z korzystania z serwisu możemy dostosowywać treści oraz wyświetlać reklamy na podstawie twoich poprzednich aktywności.
Ma to na celu ułatwienie Tobie szybszego dotarcia do poszukiwanych informacji oraz interesujących Ciebie ofert. Tego typu profilowanie nie ma wpływu na ofertę, jaką widzisz/otrzymujesz na stronie, służy jedynie prezentowaniu w pierwszej kolejności treści, które mogą być dla Ciebie bardziej interesujące.
W związku z tym prosimy o wyrażenie zgody na stosowanie narzędzi do profilowania celem dostarczania optymalnych treści dla Twoich poszukiwań.
Na co wyrażasz zgodę?
Klikając „ZGADZAM SIĘ” wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych, w tym w celu profilowania (automatycznego, anonimowego dopasowania treści strony i reklam na podstawie Twoich poprzednich aktywności) przez Krystian Sum Nieruchomości.pl, Al. Rzeczypospolitej 33A, 02-972, Warszawa NIP 9212011390. Zgoda dotyczy Twoich danych osobowych zapisanych w plikach cookies i im podobnych technologiach stosowanych w celu marketingowym, obejmującym analitykę w celach marketingowych oraz wyświetlanie spersonalizowanych ofert, reklam i innych usług w Internecie. Możesz nie wyrazić zgody niemniej wiąże się to z brakiem możliwości korzystania z naszych usług. Możesz również uniemożliwić łącznie twojego urządzenia ze zgromadzonymi danymi poprzez usunięcie plików cookie z Twojej przeglądarki. Informujemy także, że poprzez korzystanie z tego Serwisu bez zmiany ustawień Twojego oprogramowania/przeglądarki wyrażasz zgodę na zapisywanie plików cookies i im podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym oraz na korzystanie z informacji w nich zapisanych w celach dopasowania treści i reklam. Więcej informacji na temat zasad przetwarzania danych osobowych oraz Twoich uprawnień z tym związanych znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Informacje o administratorze Twoich danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest Krystian Sum Nieruchomości.pl, Al. Rzeczypospolitej 33A, 02-972, Warszawa NIP 9212011390.

Jakie dane będą przetwarzane
Będziemy przetwarzać następujące dane: Twój adres IP, adres URL żądania, nazwa domeny, identyfikator urządzenia, typ przeglądarki, język przeglądarki, liczba kliknięć, ilość czasu spędzonego na poszczególnych stronach, data i godzina korzystania z Serwisu, typ i wersja systemu operacyjnego, rozdzielczość ekranu, dane zbierane w dziennikach serwera a także inne podobne informacje zgodnie z informacją dotyczącą działań realizowanych przez naszych partnerów technologicznych – lista partnerów technologicznych znajduje się na stronie polityki prywatności.

Cele przetwarzania danych osobowych
Twoje dane zgromadzone w trakcie korzystania ze strony internetowej będą używane w celu marketingowym w tym w celu profilowania w szczególności:
  • w naszych celach marketingowych polegających na dopasowaniu treści i reklam w Internecie,
  • w celach badań analitycznych w celach marketingowych,
  • w celach dokonywania analiz i badania ruchu na stronach,
  • w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszych usług,
  • w celach marketingowych naszych partnerów, polegających na dopasowaniu treści i reklam w Internecie,
  • w celach marketingowych naszych partnerów-reklamodawców, w celach badań analitycznych w celach marketingowych,

Jeśli wyrazisz na to zgodę będziemy przetwarzać Twoje dane, w tym też profilowali Twoje dane osobowe uzyskane w naszych Serwisach za pomocą plików cookies i im podobnych technologii w celach marketingowych polegających na dopasowaniu treści i reklam w naszych Serwisach i Internecie a także badań analitycznych w tych celach. Więcej przeczytasz w Polityce Prywatności.

Twoje prawa
Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych możesz ją zawsze cofnąć usuwając pliki cookie zapisane w Twojej przeglądarce.
Zgodnie z prawem przysługuje Ci prawo do:
  • dostępu do Twoich danych, prawo do ich sprostowania, usuwania, prawo do przenoszenia danych, wyrażenia sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania.

Przysługuje Ci także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym będzie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej na temat Twoich uprawnień przeczytasz na stronie Polityki Prywatności.
Nie teraz
Zgadzam się