Pokaż listę

Plan zagospodarowania przestrzennego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie nakłada na gminę obowiązku sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego dla całej gminy. Plany miejscowe są tworzone na obszarach, które wcześniej zostały wskazane w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ustawy o PIZP: Ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.


W zależności od potrzeb i lokalnych warunków w planach miejscowych ustala się m.in. rodzaj możliwej do realizacji zabudowy na danym terenie, wskaźniki intensywności zabudowy, wskaźniki powierzchni biologicznie czynnej (PBC), nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy, wysokość zabudowy itp.

Plan miejscowy jest aktem prawa miejscowego co powoduje, że każdy ma możliwości zagospodarowania swojego terenu, zgodnie ze warunkami określonymi w tym planie. Jak zatem rozumieć określenia wskazane w obowiązującym planie miejscowym?

Podstawowe wskaźniki

Wskaźnik intensywności zabudowy – określa stosunek powierzchni całkowitej budynku, czyli sumę powierzchni wszystkich kondygnacji naziemnych budynku, liczoną po obrysie ścian zewnętrznych, do powierzchni działki. Dla przykładu jeżeli działka ma powierzchnię 1000 m2, a wskaźnik intensywności zabudowy wynosi 2,0 to oznacza, że mamy możliwość wybudowania budynku, którego powierzchnia całkowita zabudowy wynosi 2000 m2.

Wskaźnik powierzchni zabudowy – określa stosunek powierzchni zabudowy budynku liczonej jako rzut pionowy po obrysie ścian zewnętrznych budynku, do powierzchni działki. Dla przykładu, jeżeli działka ma powierzchnię 1000 m2, a wskaźnik powierzchni zabudowy wynosi 0,5 to oznacza, że mamy możliwość wybudowania budynku, którego powierzchnia zabudowy liczona po obrysie ścian zewnętrznych wynosi 500 m2.

Powierzchnia biologicznie czynna – rozumie się przez to grunt rodzimy pokryty roślinnością oraz wodę powierzchniową na działce budowlanej, a także 50% sumy nawierzchni tarasów i stropodachów, urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki na podłożu zapewniającym ich naturalną wegetację, o powierzchni nie mniejszej niż 10 m2. Dla przykładu, jeżeli działka ma powierzchnię 1000 m2, a procentowy wskaźnik PBC wynosi 50% to oznacza, że połowa działki (500 m2) powinna stanowić grunt rodzimy.

Nieprzekraczalna linia zabudowy – rozumie się przez to linię ograniczającą obszar, poza którym niedopuszczalne jest wznoszenie budynków i budowli (z wyłączeniem sieci uzbrojenia terenu).

Obowiązująca linia zabudowy – rozumie się przez to linię, na której musi zostać postawiona frontowa ściana budynku lub budowli, z dopuszczeniem wystawania poza linię balkonów, loggi oraz niezbędnych elementów budynku tj. schody, podesty, zadaszenia.

Na co jeszcze zwrócić uwagę?

W miejscowym planach zagospodarowania przestrzennego poza najważniejszymi powyżej wskazanymi parametrami, możemy mieć do czynienia także z wieloma innymi warunkami np. kolor pokrycia dachu. Należy pamiętać, że trzeba rozpatrywać je wszystkie wspólnie, bo jak pokazuje życie, niekiedy wzajemnie się ograniczają/wykluczają.

Krystian Sum – rzeczoznawca majątkowy

Tel. 503-802-203

Pokaż listę
Facebook LinkedIn
Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku!
Przed skorzystaniem z serwisu, który dla Ciebie przygotowaliśmy, czujemy się w obowiązku aby poinformować cię o kilku kwestiach technicznych.
W celu zapewnienia najlepszego doświadczenia z korzystania z serwisu możemy dostosowywać treści oraz wyświetlać reklamy na podstawie twoich poprzednich aktywności.
Ma to na celu ułatwienie Tobie szybszego dotarcia do poszukiwanych informacji oraz interesujących Ciebie ofert. Tego typu profilowanie nie ma wpływu na ofertę, jaką widzisz/otrzymujesz na stronie, służy jedynie prezentowaniu w pierwszej kolejności treści, które mogą być dla Ciebie bardziej interesujące.
W związku z tym prosimy o wyrażenie zgody na stosowanie narzędzi do profilowania celem dostarczania optymalnych treści dla Twoich poszukiwań.
Na co wyrażasz zgodę?
Klikając „ZGADZAM SIĘ” wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych, w tym w celu profilowania (automatycznego, anonimowego dopasowania treści strony i reklam na podstawie Twoich poprzednich aktywności) przez Krystian Sum Nieruchomości.pl, Al. Rzeczypospolitej 33A, 02-972, Warszawa NIP 9212011390. Zgoda dotyczy Twoich danych osobowych zapisanych w plikach cookies i im podobnych technologiach stosowanych w celu marketingowym, obejmującym analitykę w celach marketingowych oraz wyświetlanie spersonalizowanych ofert, reklam i innych usług w Internecie. Możesz nie wyrazić zgody niemniej wiąże się to z brakiem możliwości korzystania z naszych usług. Możesz również uniemożliwić łącznie twojego urządzenia ze zgromadzonymi danymi poprzez usunięcie plików cookie z Twojej przeglądarki. Informujemy także, że poprzez korzystanie z tego Serwisu bez zmiany ustawień Twojego oprogramowania/przeglądarki wyrażasz zgodę na zapisywanie plików cookies i im podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym oraz na korzystanie z informacji w nich zapisanych w celach dopasowania treści i reklam. Więcej informacji na temat zasad przetwarzania danych osobowych oraz Twoich uprawnień z tym związanych znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Informacje o administratorze Twoich danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest Krystian Sum Nieruchomości.pl, Al. Rzeczypospolitej 33A, 02-972, Warszawa NIP 9212011390.

Jakie dane będą przetwarzane
Będziemy przetwarzać następujące dane: Twój adres IP, adres URL żądania, nazwa domeny, identyfikator urządzenia, typ przeglądarki, język przeglądarki, liczba kliknięć, ilość czasu spędzonego na poszczególnych stronach, data i godzina korzystania z Serwisu, typ i wersja systemu operacyjnego, rozdzielczość ekranu, dane zbierane w dziennikach serwera a także inne podobne informacje zgodnie z informacją dotyczącą działań realizowanych przez naszych partnerów technologicznych – lista partnerów technologicznych znajduje się na stronie polityki prywatności.

Cele przetwarzania danych osobowych
Twoje dane zgromadzone w trakcie korzystania ze strony internetowej będą używane w celu marketingowym w tym w celu profilowania w szczególności:
  • w naszych celach marketingowych polegających na dopasowaniu treści i reklam w Internecie,
  • w celach badań analitycznych w celach marketingowych,
  • w celach dokonywania analiz i badania ruchu na stronach,
  • w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszych usług,
  • w celach marketingowych naszych partnerów, polegających na dopasowaniu treści i reklam w Internecie,
  • w celach marketingowych naszych partnerów-reklamodawców, w celach badań analitycznych w celach marketingowych,

Jeśli wyrazisz na to zgodę będziemy przetwarzać Twoje dane, w tym też profilowali Twoje dane osobowe uzyskane w naszych Serwisach za pomocą plików cookies i im podobnych technologii w celach marketingowych polegających na dopasowaniu treści i reklam w naszych Serwisach i Internecie a także badań analitycznych w tych celach. Więcej przeczytasz w Polityce Prywatności.

Twoje prawa
Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych możesz ją zawsze cofnąć usuwając pliki cookie zapisane w Twojej przeglądarce.
Zgodnie z prawem przysługuje Ci prawo do:
  • dostępu do Twoich danych, prawo do ich sprostowania, usuwania, prawo do przenoszenia danych, wyrażenia sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania.

Przysługuje Ci także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym będzie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej na temat Twoich uprawnień przeczytasz na stronie Polityki Prywatności.
Nie teraz
Zgadzam się